Вијести

Наше колегинице на Сајму женског предузетништва у Угљевику

29. jun | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

У oквиру Видoвдaнских свeчaнoсти у Угљeвику је 28.06.2018. GODINE  у 17 часова oтвoрeн Други сajaм жeнскoг ствaрaлaштвa и ручних рaдoвa. Сajaм je и oвe гoдинe свeчaнo oтвoриo Нaчeлник општине Угљевик Вaсилиje Пeрић, кojи je истaкao вaжнoст oвoг сajмa кроз учeшћe жeнa у eкoнoмиjи, друштву и пoлитици Угљeвикa. Нaчeлник сe oвoм приликoм зaхвaлиo свимa кojи су учeствoвaли у oргaнизaциjи сajмa, кao и свим излaгaчимa кojи су излoжили свoje рaдoвe.

22Сajaм je блaгoслoвиo Mићo Пajкaнoвић стaврoфoр, стaрeшинa хрaмa свeтe Пeткe Пaрaскeвe из Угљевика нагласивши  дa je вaжнo чувaњe српскe трaдициje, ћирилицe и свeгa oнoгa пo чeму трeбa дa сe прeпoзнaje српски нaрoд, свojoм културoм, умјeтничким ствaрaлaштвoм и традицијом.

Организатор  сajмa je Aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa УГРA угљeвик, а у његовој припреми и организацији учествовале су и предствнице Актива жена Синдикалне организације РиТЕ Угљевик.

Пригодан забавни програм приредили су  члaнoви КУД-a “Рудaр” указавши повјерење својим најмлађим члановима.

Сajaм je jeднoднeвни и прoдajнoг je кaрaктeрa, а био је  oтвoрeн дo касно увече 28.06.2018. године.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

Опширније


Одговор Управе на захтјев Синдиката

6. jun | Категорија: Обавјештења, Синдикални одбор | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

одговор на захтјев

 

Преузето са сајта: riteugljevik.com

Опширније


Сједница Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик

21. maj | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

Број:  382/18

Датум, 21.05.2018. године

На основу члана 33. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације, Предсједник Синдикалне организације заказује  сједницу Синдикалног одбора која ће бити одржана дана 24.05.2018. године (ЧЕТВРТАК) у 8,00 часова, Велика сала Управне зграде и предлаже следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 1. Разматрање и усвајање Записника са  сједница  Синдикалног одбора бр. 340/18 од 12.04.2018. године и бр. 376/18 од 08.05.2018. године
 2. Актуелна дешавања по Подружницама
 3. Спортске игре радника „ЕРС“

-          ОДЛУКА О УЧЕШЋУ

-          БРОЈ УЧЕСНИКА – БРОЈ ПОСМАТРАЧА ПО ПОДРУЖНИЦАМА

-          Извјештаји Одбора за спорт и рекреацију

 1. Извјештај са Одбора синдиката ЕРС-а, који је одржан 23.05.2018. године..

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Синдикални одбор (архива)
 2. Члановима Синдикалног одбора

-          Предсједнику Скупштине

-          Предсједнику и члановима НО

 1. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 2. Сајт СО РиТЕ Угљевик
Опширније


Данас потписан Правилник о организацији и систематизацији послова.

19. april | Категорија: Обавјештења, Одбор синдиката ЕРС, Синдикални одбор | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

Синдикална организација РиТЕ Угљевик и Управа Зависног предузећа РиТЕ Угљевик је потписала дана 19.04.2018. године Правилник о организацији и систематизацији послова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Опширније


Захтјеви Синдикалног одбора од 12.04.2018. године

13. april | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

Синдикални одбор Рудника и Термоелектране Угљевик, на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио је конкретне захтјеве:

 

Број: 283/18

Датум, 12.04.2018. године

 

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбор је пажљиво анализирао досадашње активности о инплементацији Колективног уговора.

Предлажемо Управи да се што прије закаже састанак Управе Предузећа, Руководиоци Радних јединица и Синдикални одбор, најкасније до СРИЈЕДЕ 13.04.2018. ГОДИНЕ.

Тема нашег заједничког састанка је ИЗРАДА КОЕФИЦИЈЕНАТА, да већ једном ставимо тачку, на тај започети посао.

Предлажемо да се држимо договорених принципа, а то је:

 1. Исправити неправду која је учињена у претходном КУ од 2008. године,
 2. Имамо потписан Споразум који је потписан са В.Д. Генералним Директором Електропривреде од 29.03.2018. године, гдје је речено да је саставни дио плате ОГРЕВ+ЗИМНИЦА,
 3. Закључци Радне група РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик, да ми уштеде које су нама планиране од Управе МХ неможемо уштедјети. Тражили смо Одлуку која је потписана и протоколисана, и Одлуку наводно Владе, која је то тражила од Управе МХЕРС-а. НИСМО ДО САДА ДОБИЛИ ОДЛУКУ.
 4. Састанак код Председнице Владе, социјално економским савјетом,гдје је речено „НЕМА ШТЕДЊЕ НА РАДНИЦИМА – ДИРЕКТОРИ З.П. МОГУ УШТЕДЈЕТИ, А ОНИ ЗНАЈУ КАКО“,
 5. Одлука Владе за период  2018-2020. године, која је објављена у задњем Билтену ЕРС-а, је речено:

-          рационализовати трошкове и планирати уштеде, нарочито у погледу трошкова набавке за ремонте и одржавање постројења и опреме у складу са важећим прописима и општим актима предузећа.

Одлука Управе Матичног предузећа бр. 04/01-012-2-3426/17

 

Скрећемо пажњу Управи предузећа, да нас озбиљно схвате, јер више неможемо да носимо терет и објашњавање радницима,

ЗАШТО ПОСАО НИСМО УРАДИЛИ И ПРИМИЈЕНИЛИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора (архива)
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

 

 

Број: 285/18

Датум, 12.04.2018. године

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Тражим од Управе предузећа, да се Комисији за израду КОЕФИЦИЈЕНАТА закаже састанак за ПОНЕДЕЉАК 16.04.2018. године.

Тема састанка је припрема радног материјала за састанак који је заказан до СРИЈЕДЕ, на ком ће бити присутни Управа, Руководиоци РЈ и Синдикални одбор.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ – Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

 

 

Број: 284/18

Датум, 12.04.2018. године

 

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбор остаје при раније упућеном Захтјеву Управи Предузећа бр. 263/18, да се нашим радницима исплати по 210,00 КМ.

Упориште имамо:

 1. Споразум од 29.03.2018. године
 2. Надпросјечна производња, врло тешки услови рада
 3. Састанак са В.Д. Генералним Директором ЕРС-а од 29.03.2018. године
 4. Закључак Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске бр. 60/18

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ – Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опширније