Синдикат тражи састанак са Управом

Број: 235/18
Датум, 22.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА САСТАНАК

Поштовани,

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је кренуо у израду Колективног уговора 09.02.2016. године.
Од стране Послодавца су дати предлози за чланове Комисије, која ће заједно са члановима Одбора синдиката Електропривреде радити на изради Колективног уговора.
29.03.2017. године потписан је СПОРАЗУМ са В.Д. Генералним директором Електропривреде, у којем је речено у члану 1. да су потписници овог Споразума сагласни да су накнаде за огрев и зимницу саставни дио плате, то значи аутоматско повећање коефицијената, и да ћемо потписати Колективни уговор до 10.04.2017. године.
Крене се у израду коефицијената, а од стране Управа покушава се наметнути Правилник.
Нашим активностима, да не набрајамо, ми смо те Правилнике одбили, и инсистирали да се мора потписати Колективни уговор.
У међувремену нас обавјештавају, да ми морамо по Зависним предузећима уштедјети пара, на примањима радника. Свјесно прихватимо да се регрес исплаћује на нивоу просјечне плате Републике Српске, уз обећање да ће ОГРЕВ+ЗИМНИЦА и разлика од ранијег регреса, бити надокнађени кроз коефицијенте током године.
Долази тек потписивање Колективног уговора 01.10.2017. године и добија се рок до 31.12.2017. године, да заједно са Управама у Зависним предузећима, напишемо и усвојимо Правилнике: Правилник о систематизацији и вредновању радних мјеста (коефицијенте), Правилник о радном учинку и Правилник о изузетном доприносу. До тог задатог датума, ми смо у нашем Предузећу предложили Управи сва три ова Правилника.
Усагласили смо два Правилника, и један од њих се примјењује, остао нам је не усаглашен Правилник о вредновању (КОЕФИЦИЈЕНТИ).
У нашем Предузећу је формирана Комисија, која је имала задаћу, да изврши вредновање радних мјеста у оквиру нашег Предузећа.
Комисија је имала техничких проблема, због не присуства на појединим састанцима колега са Термоелектране, из објективних разлога, јер се стартовало са ТЕ, послије великог ремонта.
Комисија је направила више верзија, понудила Управи Предузећа.
Прва верзија је она која задовољава наше првобитне договоре, који проистичу из Споразума, који је потписан са В.Д. Генералним Директором Електропривреде.
У више наврата смо писали, упозоравали, да терет не примјене Колективног уговора не можемо више носити на терену.
У више наврата смо писали, упозоравали да одгађање примјене Колективног уговора не можемо прихватити. Предсједник Синдиката РиТЕ Угљевик, је и Предсједник Одбора Синдиката Електропривреде, , присуствује сједницама Колегија Директора, Координационом тијелу на нивоу ЕРС-а, Радној групи РиТЕ Гацко и Угљевика, и одговорно тврди да није проблем у Синдикату, него је проблем у не синхронизацији Управа на нивоу Матичног предузећа.
Питамо се докле ће ово малтретирање да траје? Неможемо више да носимо терет на тереу.
Предлажемо Управи Зависног предузећа РиТЕ Угљевик, да у првој половини седмице, најкасније СРИЈЕДЕ ,28.03.2018. године закаже састанак, да још једном сједнемо сви скупа, Синдикални одбор, Управа и Руководиоци Радних јединица, и не излазимо са тог састанка, док се не усагласимо око КОЕФИЦИЈЕНАТА.
Прије тог састанка, предлажемо да добро размислимо, хоћемо ли овај посао да завршимо или имамо неке скривене намјере, морамо се изјаснити.
Предлажемо да се држимо ранијих договора, а то је да се поштују документи,који су потписани, а то је Споразум од 29.03.2017. године, Закључци са заједничког састанка Радне групе РиТЕ Гацко и Угљевика.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.с.р.

 

ДОСТВЉЕНО:

  1. Управа 6 х
  2. Синдикални одбор (архива)
  3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3