Сједница Синдикалног одбора заказана за 22.03.2018. године

Предсједник Синдикалне организације РиТЕ Угљевик сазива сједницу Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик, која ће бити одржана 22.03.2028. године (четвртак) у 8,00 часова …

Број: 221/18

Датум, 21.03.2018. године

 

На основу члана 33. Правилника о раду Синдикалне организације, Предсједник Синдикалне организације сазива сједницу Синдикалног одбора, која ће бити одржана 22.03.2018. године (ЧЕТВРТАК) у 8,00 часова у Великој сали Управне зграде и предлаже следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И         Р  Е  Д:

 1. Усвајање Записника са сједнице Синдикалног одбора одржане дана 12.02.2018. године (материјал достављен)
 2. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР – Примјена
 3. Извјештај о раду Синдикалне организације за 2017. годину (материјал достављен)
 4. Финансијски извјештај Синдикалне организације за 2017. годину (материјал достављен)
 5. Разматрање ПРАВИЛНИКА о раду Одбора за бањско-климатско лијечење и рехабилитацију (материјал достављен)
 6. Разматрање Правилника о фонду солидарности (материјал достављен)
 7. Извјештај Одбора за бањско-климатско лијечење и рехабилитацију радника
 8. Захтјев Одбора за бањско-климатско лијечење и рехабилитацију радника

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р.

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Синдикални одбор (архива)
 2. Чланови Синдикалног одбора   (достављено СМС поруком)(mail-om)
 1. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 2. Сајт Синдикалне организације РиТЕ Угљевик