Сједница Синдикалног одбора заказана за понедјељак, 15.10.2018.

Број: 759/18

Датум, 11.10.2018. године

 

На основу члана 33 Правилника о раду Синдикалне организације, Предсједник Синдикалне организације сазива сједницу Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик, дана 15.10.2018. године (ПОНЕДЕЉАК) у 8,00 часова, у Великој сали – Управне зграде и предлаже следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И             Р  Е  Д

 

1. Актуелна дешавања по Подружницама

2. Разматрање смјерница за ребаланс Финансијског плана за 2018. годину

3. Упознавање Синдикалног одбора са извршењем Финансијског плана Одбора синдиката ЕРС- а за 2018. годину, за сједницу Одбора која ће бити одржана 24.10.2018. године.

4. Разматрање поднешених Захтјева за помоћ из средстава Синдикалне организације.

 

ДОСТАВЉЕНО:

1. Синдикални одбор (архива

2. Члановима Синдикалног одбора

3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

4. САЈТ Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.с.р.