Захтјеви Синдикалног одбора од 12.04.2018. године

Синдикални одбор Рудника и Термоелектране Угљевик, на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио је конкретне захтјеве:

 

Број: 283/18

Датум, 12.04.2018. године

 

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбор је пажљиво анализирао досадашње активности о инплементацији Колективног уговора.

Предлажемо Управи да се што прије закаже састанак Управе Предузећа, Руководиоци Радних јединица и Синдикални одбор, најкасније до СРИЈЕДЕ 13.04.2018. ГОДИНЕ.

Тема нашег заједничког састанка је ИЗРАДА КОЕФИЦИЈЕНАТА, да већ једном ставимо тачку, на тај започети посао.

Предлажемо да се држимо договорених принципа, а то је:

 1. Исправити неправду која је учињена у претходном КУ од 2008. године,
 2. Имамо потписан Споразум који је потписан са В.Д. Генералним Директором Електропривреде од 29.03.2018. године, гдје је речено да је саставни дио плате ОГРЕВ+ЗИМНИЦА,
 3. Закључци Радне група РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик, да ми уштеде које су нама планиране од Управе МХ неможемо уштедјети. Тражили смо Одлуку која је потписана и протоколисана, и Одлуку наводно Владе, која је то тражила од Управе МХЕРС-а. НИСМО ДО САДА ДОБИЛИ ОДЛУКУ.
 4. Састанак код Председнице Владе, социјално економским савјетом,гдје је речено „НЕМА ШТЕДЊЕ НА РАДНИЦИМА – ДИРЕКТОРИ З.П. МОГУ УШТЕДЈЕТИ, А ОНИ ЗНАЈУ КАКО“,
 5. Одлука Владе за период  2018-2020. године, која је објављена у задњем Билтену ЕРС-а, је речено:

-          рационализовати трошкове и планирати уштеде, нарочито у погледу трошкова набавке за ремонте и одржавање постројења и опреме у складу са важећим прописима и општим актима предузећа.

Одлука Управе Матичног предузећа бр. 04/01-012-2-3426/17

 

Скрећемо пажњу Управи предузећа, да нас озбиљно схвате, јер више неможемо да носимо терет и објашњавање радницима,

ЗАШТО ПОСАО НИСМО УРАДИЛИ И ПРИМИЈЕНИЛИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ПУНОМ КАПАЦИТЕТУ.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора (архива)
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

 

 

Број: 285/18

Датум, 12.04.2018. године

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Тражим од Управе предузећа, да се Комисији за израду КОЕФИЦИЈЕНАТА закаже састанак за ПОНЕДЕЉАК 16.04.2018. године.

Тема састанка је припрема радног материјала за састанак који је заказан до СРИЈЕДЕ, на ком ће бити присутни Управа, Руководиоци РЈ и Синдикални одбор.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ – Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

 

 

Број: 284/18

Датум, 12.04.2018. године

 

На основу члана 35. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Синдикални одбор је на сједници оржаној дана 12.04.2018. године усвојио:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбор остаје при раније упућеном Захтјеву Управи Предузећа бр. 263/18, да се нашим радницима исплати по 210,00 КМ.

Упориште имамо:

 1. Споразум од 29.03.2018. године
 2. Надпросјечна производња, врло тешки услови рада
 3. Састанак са В.Д. Генералним Директором ЕРС-а од 29.03.2018. године
 4. Закључак Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске бр. 60/18

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

 

ДОСТАВЉЕНО:

 1. Управа 6 х
 2. Архива Синдикалног одбора
 3. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
 4. САЈТ – Синдикалне организације РиТЕ Угљевик